LAKI LAKI

Hilman  = Kesopanan, kesabaran

Syaraf     = nama Kemuliaan

Musyaffa  = memperoleh syafa’at Read more…