Posts tagged ‘syariah’

Istilah-istilah dalam jarhu wa ta’dil


Ilmu Al-Jarh wat-Ta’dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang penta’dilannya (memandang lurus perangai para perawi) dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka – Ushulul-Hadiits halaman 260; dan Muqaddimah Kitab Al-Jarh wat-Ta’dil 3/1.

Para ulama membolehkan Al-Jarh wat-Ta’dil untuk menjaga syari’at/agama ini, bukan untuk mencela manusia. Read more…

Tes Penerimaan Calon Suami


Telah dibuka pendaftaran calon suami periode 2011/2012.

(Hayooooo siaaapaaa mau daftarrrrr ???? Rizka buka penerimaaannnn ).

Aihhhh…Ling,liiiinggg. Gak boleh kenceeng-kenceenggg. Pelan-pelan ajaaaa . Eh, eh, eh maksud aku, bukan bukan akuuuu eiyyyyy. Kamu jangan bikin propaganda doonggg. Jadi malu kannn.

(Ohhohoho) emangnya daftar PNS pake buka pendaftaran segala. (Ahahayy..gak PNS  aja ternyata yang buka pendaftaran,,,Hehe) Read more…